Webcasts

KennisAteliers Webcast
Rechtstreekse online seminaries via uw pc of tablet !!

U kunt een ruime selectie van kennisateliers rechtstreeks volgen op uw pc of tablet.  U kunt de webcasts volgen waar u wilt, alleen of met uw medewerkers en u hoeft zich niet te verplaatsen.
De webcasts zijn interactief, u kunt u dus vragen stellen aan de spreker tijdens de webcast. De opgenomen uitzendingen zijn achteraf raadpleegbaar als e-video.
Deze 'webcasts' zijn subsidieerbaar via de KMO-portefeuille en zijn erkend in het kader van permanente vorming en worden ook geattesteerd in het kader van de permanente vorming conform de bepalingen van de diverse instituten: IAB/BIBF/IBR, het BIV en de OVB.

Komende webcasts

Datum Actie
Visitatierecht fiscus - Grenzen en praktische toepassing.
Meer info
04/12/2019 Van 14:00 to 16:00
Inschrijven
De vennootschap als spaarpot ? Wat met de winst ?
Meer info
05/12/2019 Van 09:30 to 12:30
Inschrijven
De uitkeringstest: hoe concreet aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen ?
Meer info
06/12/2019 Van 10:30 to 12:00
Inschrijven
Fiscale optimalisaties & 20-tal fiscale gunstmaatregelen afhankelijk van ‘Grote’ of ‘Kleine’ onderneming!
Meer info
11/12/2019 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven
e-BTW Actua Online
Meer info
12/12/2019 Van 11:00 to 13:00
12/03/2020 Van 11:00 to 13:00
04/06/2020 Van 11:00 to 13:00
10/09/2020 Van 11:00 to 13:00
Inschrijven
De jacht van de fiscus en van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?
Meer info
13/12/2019 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven
Managementvennootschap versus fiscus ! Aftrek managementvergoeding steeds meer onder vuur van de fiscus !
Meer info
17/12/2019 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven
De fiscale maatregelen voor ‘Activering’ spaargeld. Welke zijn zinvol en zijn er alternatieven ?!
Meer info
09/01/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
De nieuwe Autofiscaliteit na de hervormingen VenB ! Auto, mobiliteit & fiscus 2020.
Meer info
09/01/2020 Van 13:30 to 16:30
Inschrijven
De uitkeringstest: hoe concreet aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen ?
Meer info
10/01/2020 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven
Wat is het meest interessant aanvullend pensioen zelfstandige & hoe kiezen ?!
Meer info
15/01/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
Strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven fundamentele gewijzigd !!
Meer info
16/01/2020 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven
Btw valkuilen bij e-commerce ! Welke BTW-regels en hoe correct toepassen ?
Meer info
17/01/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
Eindelijk de eerste uitkering liquidatiereserve tegen finaal 13.64 % ! Correcte toepassing, topprioriteit fiscus !!!
Meer info
21/01/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Wanneer kan private onroerende leasing interessant zijn ? Hoe werkt het, wanneer toepassen, wat zijn de voor- en nadelen, aanvallen fiscus ?
Meer info
22/01/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
Financiering vastgoed via 2de pensioenpijler concrete toepassing, voordelen, knelpunten.
Meer info
23/01/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
De innovatieaftrek, fiscaal aantrekkelijk instrument !
Meer info
23/01/2020 Van 13:50 to 15:30
Inschrijven
Actuele fiscale trends. Evolutie belangrijke fiscale topics en toepassing in de praktijk !
Meer info
24/01/2020 Van 09:30 to 12:30
Inschrijven
Fiscale optimalisatie eindejaarsverrichtingen met de nieuwe regels voor aanslagjaar 2020 !
Meer info
28/01/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Wat nu doen met uw vennootschap na het nieuwe vennootschapsrecht ? Nu aanpassen of niet, wat aanpassen, gevolgen, aandachtspunten, …!!
Meer info
28/01/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
Hoe inbreng handelsfonds/éénmanszaak in vennootschap optimaliseren na de hervormingen VenB en het vennootschapsrecht ?!
Meer info
29/01/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Belangrijke Vlaamse belastinghervorming ! De concrete impact van de fiscale bepalingen van het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024
Meer info
30/01/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
Successieplanning bedrijfsleiders : een praktische benadering vererving vennootschap.
Meer info
04/02/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
De nieuwe Autofiscaliteit na de hervormingen VenB ! Auto, mobiliteit & fiscus 2020.
Meer info
05/02/2020 Van 13:30 to 17:00
05/02/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Hoe maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?
Meer info
06/02/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Check-up BTW 2020 – Gestructureerde check-up van uw BTW-kennis !
Meer info
06/02/2020 Van 09:30 to 12:30
13/02/2020 Van 09:30 to 12:30
20/02/2020 Van 09:30 to 12:30
Inschrijven
Hervorming VenB 2020 laatste fase: wat verandert, hoe toepassen, hoe optimaliseren, wat is de impact, hoe anticiperen ?
Meer info
06/02/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
1 jaar CBN-adviezen: de essentie voor de dagelijkse praktijk !
Meer info
07/02/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
Vereffeningen na de nieuwe vennootschapswetgeving: fiscaal en vennootschapsrechtelijk valkuilen, aandachtspunten !
Meer info
19/02/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Vanaf wanneer is een vennootschap (nog) zinvol in 2020 ?!
Meer info
20/02/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Managementvennootschap versus fiscus ! Aftrek managementvergoeding steeds meer onder vuur van de fiscus !
Meer info
02/03/2020 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven
Vruchtgebruik: nog zinvol 4 jaar na de 'rule of thump' ?  Hoe anticiperen ?! Alternatieven ?
Meer info
04/03/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Check-up Venb 2020 – uw kennis VenB gestructureerd updaten in 3 namiddagen !
Meer info
09/03/2020 Van 13:30 to 16:30
16/03/2020 Van 13:30 to 16:30
23/03/2020 Van 13:30 to 16:30
Inschrijven
Dividenduitkering en de correcte roerende voorheffing. Wie kan nog volgen ?!
Meer info
27/03/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - Practicum met concrete excel modellen !
Meer info
31/03/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
Kapitaalvermindering, dividenden, rekening-courant uitkeren in natura ?!
Meer info
01/04/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Fiscale voordelen KMO ! Fiscale optimalisaties en verlaagd tarief afhankelijk van: groot of klein !
Meer info
22/04/2020 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven
De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !
Meer info
23/04/2020 Van 14:00 to 16:00
Inschrijven
Problemen met onroerend goed in de vennootschap ! Hoe oplossen, hoe anticiperen ?
Meer info
07/05/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
De fiscale behandeling van aandelen in de vennootschapsbelasting: meer- en minderwaarden, dividenden, enz…
Meer info
03/06/2020 Van 10:30 to 12:30
Inschrijven