Webcasts

KennisAteliers Webcast
Rechtstreekse online seminaries via uw pc of tablet !!

U kunt een ruime selectie van kennisateliers rechtstreeks volgen op uw pc of tablet.  U kunt de webcasts volgen waar u wilt, alleen of met uw medewerkers en u hoeft zich niet te verplaatsen.
De webcasts zijn interactief, u kunt u dus vragen stellen aan de spreker tijdens de webcast. De opgenomen uitzendingen zijn achteraf raadpleegbaar als e-video.
Deze 'webcasts' zijn subsidieerbaar via de KMO-portefeuille en zijn erkend in het kader van permanente vorming en worden ook geattesteerd in het kader van de permanente vorming conform de bepalingen van de diverse instituten: IAB/BIBF/IBR, het BIV en de OVB.

Komende webcasts

Datum Actie
Anti-Witwaswetgeving – concrete impact voor accountants, fiscalisten, ... én de kantoororganisatie ! Interne handleiding of schriftelijk cliëntacceptatiebeleid.
Meer info
24/11/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Kapitaalverminderingen: geviseerd, complex, maar toch zo veel potentieel ! Hoe veilig toepassen ?!
Meer info
24/11/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Nieuwe en aangepaste verslagen door nieuw WVV ! Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken … ? Voorbeelden en modellen juridisch onderbouwd.
Meer info
24/11/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
Fiscale check-up vennootschap ! Continue uitdaging !
Meer info
25/11/2020 Van 09:00 to 12:00
Inschrijven
Praktijkvragen fiscale procedure. Tips & trics bij controles, vraag om inlichtingen, grenzen beroepsgeheim en bankgeheim, onderzoeksbevoegdheden bij derden, bericht wijziging …
Meer info
25/11/2020 Van 09:30 to 12:30
Inschrijven
De jacht van de fiscus en van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?
Meer info
27/11/2020 Van 09:00 to 12:00
Inschrijven
Btw valkuilen bij e-commerce ! Welke BTW-regels en hoe correct toepassen ?
Meer info
27/11/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
De innovatieaftrek, fiscaal aantrekkelijk instrument !
Meer info
01/12/2020 Van 09:30 to 11:30
Inschrijven
BTW knelpunten bij vzw's, fouten en boetes door complexiteit !
Meer info
01/12/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
Hoe nog optimaal onroerend goed verwerven in 2020 ?!
Meer info
02/12/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Basiscursus successieplanning voor professionals !!
Meer info
02/12/2020 Van 09:30 to 12:30
09/12/2020 Van 09:30 to 12:30
Inschrijven
Hoe een onderneming correct waarderen: het (on)geloof in EBITDA(C)
Meer info
02/12/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
e-BTW Actua Online
Meer info
03/12/2020 Van 11:00 to 13:00
11/03/2021 Van 09:30 to 11:30
03/06/2021 Van 09:30 to 11:30
09/09/2021 Van 09:30 to 11:30
Inschrijven
Groepsbijdrage en andere fiscale verliesverwerkingen. Welke techniek gebruiken en wat zijn de gevolgen ?!
Meer info
04/12/2020 Van 09:30 to 11:30
Inschrijven
Optimalisatie werkkapitaal & Cashflow analyse.
Meer info
07/12/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
e-Actua Ateliers Online Kwartaal updates Fiscaliteit, accountancy, vennootschapsrecht
Meer info
08/12/2020 Van 09:00 to 12:10
16/03/2021 Van 09:00 to 12:10
08/06/2021 Van 09:00 to 12:10
14/09/2021 Van 09:00 to 12:10
Inschrijven
De nieuwe Autofiscaliteit na de hervormingen VenB ! Auto, mobiliteit & fiscus 2020. Noodzakelijke update !!
Meer info
08/12/2020 Van 13:30 to 17:00
Inschrijven
Financiële KPI's – hoe efficiënte financiële boordtabellen opmaken & toepassen ?! Welke KPI's verdienen een bijzondere aandacht in moeilijke economische omstandigheden?
Meer info
09/12/2020 Van 09:00 to 17:00
Inschrijven
Fiscaal jaaroverzicht, eindejaarsoptimalisatie 2020 en optimalisatie 2021 op één dag!
Meer info
09/12/2020 Van 09:00 to 17:00
Inschrijven
Opstellen financieel plan, een practicum op basis van concrete case.
Meer info
10/12/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Vastgoed ter beschikking van bedrijfsleider. Hoe drama’s vermijden?
Meer info
11/12/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven
Uitkeren in natura van kapitaalvermindering, dividenden, rekening-courant ?!
Meer info
15/12/2020 Van 09:00 to 12:30
Inschrijven
Aftrek kosten onroerend goed versus de fiscus ! Beroepskosten of aftrekbaar ?
Meer info
15/12/2020 Van 13:30 to 15:30
Inschrijven
Visitatierecht, het ultieme wapen van de fiscus! Praktisch verloop, uw rechten, aandachtspunten, gevolgen, ...
Meer info
17/12/2020 Van 10:00 to 12:00
Inschrijven