Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua video 16/03/2018 -

  • de forfaitaire voordelen in natura voor de gratis bewoning
  • kinderen ten laste in het kader van overlevingspensioenen toegekend aan wezen in de publieke sector en de wezenrenten die zijn toegekend aan kinderen
  • circulaire over de uitbreiding van de steunmaatregel  “vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling” naar bachelor diploma’s
  • circulaire m.b.t. een nieuwe categorie van vrijstelling ingevoerd van de taks op de beursverrichtingen (TOB) voor liquiditeitscontracten
  • aanpassingen aan de wetgeving ivm de taks op effectenrekeningen
  • enkele ‘diverse bepalingen’ in verband met de sociale bijdragen voor zelfstandigen
     
Datum
16/03/2018