Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 23/03/2018 -

-  Wijzigingen aangebracht aan de vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag
-  De forfaitaire beroepskosten die burgemeesters, schepenen en ocmw-oorzitters van de bezoldigingen van hun mandaat mogen aftrekke
-  Frequently asked questions over de belastingvermindering voor pensioensparen
-  De volledig nieuwe versie van Fisconet Plus
-  Toepassing van de minimumbezoldiging wanneer bedrijfsleider vennootschap is.
-  Meldingsplicht van bepaalde fiscale planningsconstructies

Datum
23/03/2018