Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua video 13/04/2018 -

  • Wet van  26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie
  • KB van 25 maart 2018 betreffende de toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van niet-inwoners
  • Klantenevenementen: kosten van onthaal, van spijzen en dranken en de receptiekosten
  • De fietsvergoeding voor werknemers
  • Recent gepubliceerde circulaires
  • ....
Datum
13/04/2018