Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua video 08/06/2018 -

  • Richtlijn over de meldingsplicht van internationale fiscale planningsconstructies goedgekeurd door de Europese Unie
  • Enkele CBN-adviezen:
    • de groottecriteria van vennootschappen
    • gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar
    • Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht
    • Vereniging van aandelen in handen van één rechtspersoon: vermelding in de toelichting
Datum
08/06/2018