Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua video 15/03/2019 -

  • Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 1 mei
  • Tijdelijke premie afbraak en heropbouw gebouwen
  • Wijziging regels voor de bepaling van de ‘plaats van dienst’ voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten in een B2C-context.
  • Nieuwe circulaire: btw-aspecten van de werken aan onroerende goederen uitgevoerd door huurder
  • Nieuw KB: indexering cataloguswaarde bij de mobiliteitsvergoeding
Datum
15/03/2019