Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua video 13/09/2019 -

  • Verschillende circulaires o.a. over de vrijgestelde voorzieningen voor risico's en kosten in geval van vereenvoudigde boekhouding, de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, het vereenvoudigd tarief...
  • Ministrieel besluit in verband met de kmo-portefeuille
  • Ontwerpadvies: inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen
Datum
13/09/2019