Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 17/03/2017 -

•De percentages van de investeringsaftrek voor aanslagjaar 2018.
•Nieuwe circulaire over de nieuwe grensbedragen inzake de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten
•De mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen via elektronische weg
•Uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen inzake het verschil in aangiftetermijnen voor de personenbelasting.
Datum
17/03/2017