Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 24/03/2017 -

  • Koninklijk besluit over alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen
  • Circulaire over de aangifteverplichting van betalingen aan bepaalde staten
  • Circulaire over de verkrijging van eigen aandelen in hoofde van de overdrager
  • Ruling over vruchtgebruik
  • Vonnis over het privé gebruik van woningen van de vennootschap.
  • Enkele korte berichten.
Datum
24/03/2017