Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua video 07/04/2017 -

 1. Circulaires.
  - over het toepassingsgebied van de afzonderlijke aanslag,
  - over de vrijstelling van interest van bepaalde leningen afgesloten via crowdfundingplatformen
  - over de grensbedragen voor aanvullende pensioenen.
 2. Na Vlaanderen start ook Brussel met het overnemen van enkele bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Financiën, zoals de dienst van de onroerende voorheffing.
 3. Belgische staatsblad
   - berichten over de voorafbetalingen,
  -  de jaarrekening vereisten van ondernemingsloketten
  - de notionele interestaftren
  - De fiscus lanceerde een oproep voor kandidaten voor revisorale mandaten bij financiële ondernemingen.
 4. Rechtspraak
  Bergen:  vrijstelling onroerende voorheffingwegens onproductiviteit in bepaalde gevallen
 5. Korte berichten
Datum
07/04/2017