Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 19/05/2017 -

• Wetsontwerpen over:
   - de terugbetaling van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen
   - de verhoging belastingvrije som wegens kinderen ten laste
•  Berichten van de fiscus:
    - over de elektronische facturatie
    - een frequently asked questions aangaande de vrijstellingsregeling BTW voor kleine ondernemingen.
•  Recente beslissing van de VLABEL inzake registratierechten bij het uit onverdeeldheid treden met een vennootschap inzake onroerende goederen
Datum
19/05/2017