Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 37 -

-  Europa legt nieuwe spelregels vast om hybride mismatches met vennootschapsbelastingstelsels buiten de Europese unie aan te pakken
-  De commissie voor boekhoudkundige normen publiceerde een nieuw advies over de boeking van moratoriuminteresten
-  In een nieuw K.B. worden de BTW-boetes vastgelegd voor horeca uitbaters zonder witte kassa of met een kassa die niet voldoet aan de wettelijke regels
-  Een tweede koninklijk besluit betreft de aanpassing van een aantal artikels in het WIB
-  Tot slot bekijken we nog even enkele nieuwe erkende elektronische platformen in het kader van de deeleconomie.
 

Datum
09/06/2017