Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 29/09/2017 -

  • de gebruiksregels voor het nationaal pandregister.
  • een wijziging aan de regelgeving omtrent de institutionele instellingen voor collectieve beleggingen.
  • de impact van de arresten van het Europees Hof van Justitie inzake zelfstandige groeperingen in de financiële sector.
  • enkele korte berichten.
Datum
29/09/2017