Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 20/10/2017 -

De optionele verhuur van onroerende goederen onder het BTW stelsel wordt verder toegelicht.
Met een jaar vertraging kunnen nu ook zelfstandigen zonder een vennootschap vanaf 1 januari genieten van fiscaal voordelige aanvullende pensioenopbouw, net zoals bedrijfsleiders dat nu al kunnen.
Het grondwettelijk hof heeft op 12 oktober een uitspraak gedaan over het visitatierecht van de fiscus.
Europa verstrekt regels voor beslechting van geschillen over dubbele belasting in de Europese Unie.
 De fiscus publiceerde tevens een circulaire betreffende het recht op aftrek BTW en de formele voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn.
 

Datum
20/10/2017