Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua video 08/12/2017 -

We bespreken een circulaire met de eerste commentaar op het nieuwe belastingstelsel van de inkomenscompensatievergoedingen.
In het Staatsblad van 6 december werd een wet gepubliceerd over de opeisbaarheid van BTW over de met diensten gelijkgestelde handelingen, actieve veredeling bij invoer en de vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee.
De Minister van Financiën heeft besloten dat douaniers die een dienstwapen dragen, een vergoeding zullen krijgen.
Op voorstel van de Minister van Justitie, Koen Geens, keurt de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht. Tevens wordt er een nota goedgekeurd met de krachtlijnen van de hervorming van het Burgerlijke Wetboek wat betreft het huwelijksvermogensrecht.

Datum
08/12/2017