Attesten

De KennisAteliers Webcasts worden geattesteerd in het kader van de permanente vorming conform de bepalingen van de diverse instituten, het BIV en de OVB.

Permanente vorming IAB - BIBF - IBR
De aanwezigheidsattesten in het kader van de permanente vorming erkend door IAB - BIBF - IBR,  worden uitgereikt op basis van de aandachtscontroles, inlogtijden en de verklaring op eer.
Het aantal uren permanente vorming wordt bij elke Webcast vermeld.
De attesten zijn digitaal beschikbaar via de module 'KennisAteliers Online'.
KennisAteliers/e-Ateliers is door het IAB erkend als vormingsoperator onder het nummer B0297/2013-01 en is tevens erkend als e-vormingsoperator voor opleidingen op afstand onder het nummer E0014/2015-10.