Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken door accountant, boekhouder, … ? Impact op aansprakelijkheid !

Kwaliteit dienstverlening en aansprakelijkheid
Bij de concrete behandeling van zowat elk dossier wordt u geconfronteerd met verplichtingen van het vennootschapsrecht
Van het jaarverslag tot de ontbinding, telkens moet u een correcte verslaggeving voeren. 
Het niet naleven ervan de vennootschapswetgeving leidt immers tot mogelijke aansprakelijkheden, zowel voor voor het bestuursorgaan van de vennootschap, maar zeker ook voor u.
Daarom geeft dit kennisatelier u de praktische toepassingsgebieden en voorwaarden van die verslaggeving. 
Concrete voorbeelden, juridisch onderbouwd zodat u ingedekt bent bij eventuele betwistingen of schadeclaims.
Komen onder meer aan bod:
- Het jaarverslag : wanneer verplicht ? wanneer aangeraden ?  Inhoud ?
-  De alarmbelprocedure : wanneer toepassen ?  Hoe praktisch toepassen ?
Verslaggeving in het kader van de WCO-wetgeving en actualiteiten naar aanleiding van de inwerkingtreding op 16 maart 2016 van de aanbevelingen van het interinstitutencomité.
-  Verslaggeving inzake tegenstrijdig belang : voorwaarden en praktische toepassingen
Discussies binnen het bestuursorgaan : hoe latere claims vermijden ?
Uitkoopregeling tussen vennoten
-  Verslaggeving bij ontbinding en vereffening : voorstel tot ontbinding, tussentijdse staten, plan van verdeling, enz.
-  Enz.”
 

Sprekers

Patrick Huybrechts - Parmentier bedrijfsrevisoren

Datum
12/03/2019
13:30 - 17:00
28/11/2019
13:30 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.