Check-up PB 2019 – breng uw PB-kennis terug op niveau !

Noodzakelijke check-up PB 2019 voor elke cijferberoeper !
Wie durft
vandaag nog met zekerheid antwoord geven op vragen over personenbelasting ??  Federale regels, Gewestelijke bevoegdheden, steeds complexer, meer codes, andere vakken, …
De PB is voor de cijferberoeper wellicht het moeilijkste vakdomein.
Daarom is deze Check-up PB 2019 van 3 voormiddagen ontzettend noodzakelijk.

All-round praktijkgerichte opfrissing PB 2019 !
De Check-up PB 2019 geeft u een gestructureerd totaal beeld van de PB vandaag.
- synthetisch inzicht in de structuur van de PB 2019
- belangrijkste optimalisaties en besparingen
- oplossingen belangrijkste knelpunten en conflicten
- specifieke aandachtspunten vrije beroepers
- voorbeelden en oefeningen

Round-up belangrijkste uitdagingen PB 2019 !
De 3 voormiddagen Check-up PB 2019 zijn een garantie om uw kennis PB op te frissen en de PB adequaat toe te passen. Geen ballast de essentie van de praktijk in functie van de aangifte.
De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt in uw dossiers, zoals:
- Welke personen kunnen ten laste zijn en wat zijn de voorwaarden en impact ?
- Kunnen werknemers en bedrijfsleiders belastingvrije inkomsten hebben ?
- Wat zijn de modaliteiten om onbelast bij te verdienen ?
- Hoe moet u uw buitenlandse inkomsten correct aangeven ?
-  Wat zijn diverse inkomsten en toevallige winsten en baten ? Hoe worden die belast ?
- Welke kosten zijn aftrekbaar in de PB ?
- Kiezen voor forfaitaire kosten of voor bewezen kosten ?
Welke regels toepassen bij onroerend goed in de PB ?
- Welke leninglasten voor onroerend goed moeten waar op de aangifte komen ?
- Hoe onroerende inkomsten correct aangeven ? Zijn er mogelijkheden tot optimalisaties ?
- Hoe worden roerende inkomsten aangegeven en belast ?
Wat kan verstaan worden onder auteursrechten ? Welke optimalisaties zijn er eventueel mogelijk ?
-  Wat zijn de fiscale aspecten pensioenopbouw van een zelfstandige ? Wat zijn de huidige mogelijke fiscale optimalisaties en besparingen ?
- Wat met waardeverminderingen in de PB ?
- Zijn voorzieningen mogelijk in de PB ?

Sprekers

Datum
12/06/2019
09:00 - 12:00
14/06/2019
09:00 - 12:00
19/06/2019
09:00 - 12:00
18/09/2019
13:00 - 16:00
25/09/2019
13:00 - 16:00
02/10/2019
13:00 - 16:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 9,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs