Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw Vennootschapsrecht !

Praktische toepassing belangrijkste fiscale implicaties voor economische beroepen !
Het nieuwe vennootschapsrecht heeft een hele reeks belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen. 
Tijdens deze praktijksessie gaan wij dieper in op de nieuwe toepassing van:
- De afschaffing van het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’ (m.u.v. de NV), en de invloed hiervan op:
  --  de (belastingvrije) kapitaalverminderingen, de DBI-aftrek,
  -- de herkwalificatie van interesten,
  -- de thin cap,
  -- de notionele interestaftrek,
  -- verervingen en schenkingen van familiale vennootschappen.
- Quid inzake bijkomende inbrengen in geld, natura en …
- Hoe de mogelijkheid om een inbreng te verrichten in arbeid fiscaal bekijken e verwerken ?
- Ook winstuitkeringen zijn grondig gewijzigd. Wij gaan dieper in op de praktische toepassing van de ruimere werkwijze inzake het VVPRbis-stelsel.  
- Belangrijk hierbij is ook de oplossing geboden voor een steeds vaker opduikende problematiek bij uitkeringen van liquidatiereserves.
- Ook voor de nieuwe regels bij winstuitkeringen, analyseert Carl Van Biervliet ten gronde hoe dit fiscale moet uitgewerkt worden.
- De nieuwe BV biedt ook nieuwe mogelijkheden op het vlak van uitgifte van effecten, aandelen zonder-weinig-veel stemrecht.
- Wij gaan ook dieper in op de praktische toepassing van de nieuwe regels voor inkoop van eigen aandelen. Waarvan de fiscale implicaties toch minstens administratief-uitdagend mogen genoemd worden.
- Belangrijk hierbij is natuurlijk de nieuwe wegen die mogelijk worden bij opvolgingen in familiale vennootschappen.
- Wat wordt er concreet bedoeld met:
    -- het begrip toereikend vennootschapsvermogen;
    -- de afvoering van de ‘zaakvoerder’,
en wat zijn hiervan de gevolgen in de praktijk ?
- En is er nu echt een oplossing voor de problematiek van een onroerend goed in de vennootschap voor gebruik door de bedrijfsleider-bestuurder of zijn gezin?
 

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
23/04/2019
13:30 - 17:00
16/07/2019
09:00 - 12:30
10/09/2019
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.