Hoe maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ? Checklist fiscale optimalisatie vennootschap 2019 én 2020 !

Checklist fiscale optimalisatie vennootschap 2019 én 2020 !
Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 én anno 2020 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot.
- Het Zomerakkoord is ondertussen al bijna twee jaar in werking en vanaf 2020 worden bijkomende maatregelen van kracht die een relevante impact hebben.
- De VVPRbis-gunstregeling voor dividenden is in volle ontplooiing en toepassing.
- Welke zijn de onzekerheden inzake de aftrek van kosten voor privaat gebruikte onroerende goederen.
- Welke optimalisaties met onroerend goed zijn nog mogelijk ?
- Hoe helpt het lagere vennootschapstarief om te optimaliseren ?
- Enz.
- Betrouwbare checklist voor de optimalisatie van elk dossier !
Hoog tijd dus om uw werkwijze en optimalisatiepraktijk te actualiseren en waar nodig bij te sturen. Aan de hand van een concrete praktijkgerichte checklist bespreekt Filip Mees de eventuele optimalisatiestructuren die ook voor uw dossiers nuttig zijn.
- Zijn alle optimalisatiestructuren nog even interessant ?
- Bieden zich nieuwe opportuniteiten aan ?
- Is het nog interessant om creditinteresten toe te kennen aan een bedrijfsleider ?
- Is het nog interessant om met een goodwill-transactie te werken bij de oprichting van een vennootschap (quasi-inbreng) ?
- Moet u resoluut kiezen voor VVPRbis-dividenden of reservering van winsten als liquidatiereserves en andere optimalisaties minimaliseren ?
- Is er nog een toekomst voor optimalisaties met een IPT/groepsverzekering ?
- Enz.

 

Sprekers

Filip Mees - FMC en TeamAccount

Datum
06/11/2019
13:30 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.