Optimale toepassing VAA & kosten eigen aan de werkgever versus de fiscus !

Verschillende methoden onkostenvergoedingen versus de fiscus !
Deze sessie analyseert de verschillende methoden van onkostenvergoedingen en geeft een aantal mogelijkheden om op een fiscaal interessante manier geld uit de vennootschap te halen.
Met specifieke aandacht voor:
- Onkostenvergoedingen op basis van bewijsstukken: welke formaliteiten moeten worden nageleefd?
- De forfaitaire onkostenvergoeding: de algemene principes vergeleken met de principes van de fiscus.
- De dagvergoedingen binnenland en buitenland: een zeer fiscaal vriendelijke manier van vergoeden en recent aan heel wat wijzigingen onderhevig. Hoe kunnen we hier voordeel aan doen?
- De forfaitaire kilometervergoeding: de mening van de fiscus versus de wettelijke bepalingen en rechtspraak.

VAA - Concrete antwoorden op de praktijkvragen
- Hoe moet u het privégebruik vastleggen ?
- Wat als er voornamelijk privégebruik is?
- Wat moet ik als accountant concreet ondernemen?
- Hoe moet deze bepaling toegepast worden bij auto's die onderworpen zijn aan de 50%-aftrekbeperking?
- Zijn lichte vrachtwagens echt zo voordelig als soms wordt beweerd? Of moet hier toch een voordeel worden aangerekend. Zoja, hoe wordt dit berekend?
- Wat zijn de regels als het personeelslid moet betalen voor het gebruik van de firmawagen?
- Wat is het gevolg hiervan op het vlak van de aftrek van de BTW betaald bij de aanschaffing van het bedrijfsmiddel?
- En is er BTW verschuldigd over het voordeel dat de bedrijfsleider of het personeelslid krijgt ?
- Wat is de impact van de hervorming vennootschapsbelasting op deze zaken?

Sprekers

Roel Van Hemelen - TaxQuest

Datum
28/11/2019
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.