De verboden opportuniteitsregel: geliefd instrument van de fiscus en het failliet van de bezoldigingstheorie ?!

De grenzen van de bezoldiginstheorie !
U kent de discussies over de aftrekbaarheid van kosten onroerende goederen, personenwagens, … die als deel van de bezoldiging beschouwd worden. …
De fiscus hanteert hier een belangrijk wapen: de opportuniteitsbeoordeling.  
Of er al dan niet sprake is dat de kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, wordt beoordeeld aan de hand van feitelijke omstandigheden.
Hetzelfde geldt voor de aftrek van interesten om een kapitaalverlaging, of een dividenduitkering te verrichten. 
Maar wat zijn die feitelijke omstandigheden en hoe rekbaar is dit begrip ?
Wij bekijken de toepassing van opportuniteitsbeoordeling door de fiscus in het kader van de bezoldigingstheorie en andere geviseerde kosten.

 

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
19/11/2019
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.