Fiscale optimalisatie eindejaarsverrichtingen met de nieuwe regels voor aanslagjaar 2020 !

Hoe zo optimaal mogelijk afsluiten met de nieuwe regels ?!
Bij de afsluiting moeten we voor het eerst rekening houden met de nieuwe regels van het zogenaamde “Zomerakkoord” die een groot aantal wijzigingen heeft ingevoerd.
Er zijn nog altijd een groot aantal onzekerheden hoe bepaalde wijzigingen effectief moeten worden geïnterpreteerd.

 Concrete toepassing, tips & trics, valkuilen !
We verduidelijken alle reeds bestaande circulaires, parlementaire vragen, wetteksten enz.. met de concrete toepassing, tips & tricks. maar ook de vele valkuilen willen accentueren. Bovendien heeft ook de fiscus in bepaalde gevallen een houding aangenomen die wel eens anders is dan zoals sommige regels politiek werden voorgesteld.

Praktisch overzicht eindejaarsoptimalisatie aanslagjaar 2020 !
- Hoe kan u de afsluitingen onder aanslagjaar 2020 nog optimaliseren (bv. om zo weinig mogelijk belastbaar inkomen te behouden aan het “oude” hogere vennootschapstarief),
- Welke optimalisaties worden moeilijker door de regels van het Zomerakkoord of door de concrete houding van de fiscus , enz.
- Hoe optimaliseren bij vennootschappen met verlengde boekjaren die alsnog betrekking hebben op aanslagjaar 2020,
- Welke regels moeten in bepaalde situaties volgen bij gebroken of verlengde boekjaren ?

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.