Welke Fiscale optimalisatietechnieken nog aan te raden ?

Waar ligt de grens tussen fiscale optimalisatie en misbruik ?!
- Waar eindigt fiscale optimalisatie en waar begint fiscaal misbruik?
- Hoe kan de fiscus fiscaal misbruik inroepen en aantonen?
- Wanneer wordt de fiscale wet 'gefrustreerd'?
- Welke andere motieven dan belastingontwijking kunnen worden ingeroepen ter verdediging?

Wat is nog haalbaar ?!
Tijdens dit kennisatelier evalueert Roel Van Hemelen de klassieke fiscale optimalisatiemogelijkheden op hun haalbaarheid:
1. Vruchtgebruik , nog zinvol ?
2. De privé woning in de vennootschap: VAA & aftrekbaarheid !
3. Verhuur onroerend goed aan de vennootschap, wat zijn vandaag de valkuilen ?
4. Stopzettingsmeerwaarden, te optimaliseren ?
5. De liquidatiereserve of VVPRbis?
6. Managementvennootschappen & managementvergoedingen en de continue aanvallen van de fiscus !
7. Interne meerwaarden & kapitaalverminderingen, tegen welke fiscale kost ?
8. Auteursrechten, hoe dit voordeeltarief optimaal toepassen ?
9. Interesten op rekening-courant, het gouden spaarvarken ook onder vuur ?
10. De holdingvennootschap & aftrek financieringskosten.


 

 

Sprekers

Roel Van Hemelen - TaxQuest

Datum
18/09/2019
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.