De vennootschap als spaarpot ? Wat met de winst ?

Beleggen, reserveren of uitkeren ?
Centraal gegeven van dit kennisatelier is wat met de winst van de vennootschap en wat de fiscale en financiële consequenties ?
- Kunnen wij de winst best beleggen, of beter reserveren en waarom niet gewoon uitkeren ?
- Waarom en hoe winst na belasting geheel of gedeeltelijk over boeken naar één of meer afzonderlijke passiefrekeningen ?
- De anticipatieve heffing bij het aanleggen van de liquidatiereserve
- Welke tarieven roerende voorheffing worden wel of niet aangepast: dividenden, VVPRBis, Liquidatie reserve, auteursrechten, interesten, …?
- Wanneer kunnen de latere uitkeringen van de liquidatiereserve interessant zijn ?
- Toepassing of niet van het CBN–advies de boekhoudkundige verwerking ?
- Geld beleggen binnen de vennootschap, waarin beleggen roerend of onroerende goederen, welke gevolgen ?
- Welke kosten zijn aftrekbaar bij investeringen ?
 

Sprekers

Roel Van Hemelen - TaxQuest

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.