De aftrekbeperking voor KMO's. Specifiek aftrekbeperkingen en verworpen uitgaven.

Nieuwe beperkingen !
Deze sessie geeft u een pragmatisch overzicht van de diverse aftrekbeperkingen voor KMO’s. 
Dit gaat zowel over de actualiteit van de verworpen uitgaven (bv. afschaffing thin cap) als de nieuwe beperkingen van toepassing vanaf 01/01/2020, zoals de  nieuwe afschrijvingsregels.  

Basis efficiënte optimalisatie !
Degelijke actuele kennis is de basis voor een efficiënte optimalisatie en vermijdt verrassingen bij fiscale controles !  
U krijgt een actueel overzicht van de voor u relevante verworpen uitgaven en de praktische impact van de aftrekposten die niet meer in één keer volledig afgetrokken worden, zoals:
- De aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek).
- De overgedragen DBI-aftrek.
- De overgedragen innovatie-aftrek.
- De overgedragen fiscale verliezen.

Verworpen uitgaven & fiscale optimalisatie ?!
- Gedaan met de niet-aftrekbaarheid van interesten onder de thin cap-regel ?
- Sociale voordelen: niet vergeten de aangepaste cijfers toe te passen
- Moet u de kostenaftrek beperken van onroerende goederen die privaat gebruikt worden door de bedrijfsleider ?
- Autokosten: wat is nu de juiste CO2-uitstoot voor de berekening van de aftrek van de autokosten, fake-hybrides, strengere CO2-aftrekbeperking, doorrekening van kosten
- IPT/groepsverzekering: leidt een strenge rechtspraak tot een grotere voorzichtigheid bij optimalisatie van de 80% en de backservice ?
- Aftrek kosten van onthaal/publiciteit: minister bevestigt positieve evolutie !
- Afschaffing van de 120%-aftrek
- Voorzieningen voor risico’s en kosten: hoe omgaan met de nieuwe beperkingen ?
- Vooruitbetaalde kosten: toch nog optimalisatie mogelijk !
- Administratieve boetes: aftrekken of niet ?
- Kledijkosten: hoe optimaliseren zonder kleerscheuren ?
- Degressieve afschrijvingen
- Verplichte proratering van afschrijvingen
- Beperking afschrijving bijkomende kosten
- Abnormale of goedgunstige voordelen: is er dan toch een opening in de rechtspraak voor steun tussen verbonden vennootschappen ?
- De “nieuwe” verworpen uitgaven: winstpremies, mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget.

Sprekers

Filip Mees - FMC en TeamAccount

Datum
09/10/2019
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.