De fiscale maatregelen voor ‘Activering’ spaargeld. Welke zijn zinvol en zijn er alternatieven ?!

Fiscale maatregelen activering spaargeld.
Recent werden diverse maatregelen genomen om de ‘slapende’ spaargelden te activeren.
Maatregelen die gericht zijn op de rechtstreekse investering door particulieren in ondernemingen.

Beperking vrijstelling van interesten
Belangrijke maatregel bij de activering van het spaargeld is de beperking van de vrijstelling van interesten op gereglementeerde spaardeposito’s of klassieke spaarrekeningen. Waarbij wij volgende maatregelen analyseren:
- excessief gedeelte: tarief roerende voorheffing en personenbelasting.
- meerdere mede-houders: gehuwden, wettelijk samenwonenden.
- pro-ratering

Belastingvrijstelling voor dividenden
Een belangrijke stimulans is de belastingvrijstelling voor dividenden, waarbij wij volgende elementen behandelen:
- de diverse gangbare tarieven (personenbelasting & roerende voorheffing) van belastbaarheid van dividenden, liquidatieboni en inkoopboni.
- vrijstellingen (oude en huidige)+ pro-ratering
- gewijzigde regelingen vanaf 2018 (Aj. 2019) en 2019 (Aj. 2020).

Fiscale alternatieven
- tax shelter voor startende onderneming: belastingvermindering voor het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks via crowdfundingplatform, startersfonds, startersprivak of ander financieringsvehikel, van aandelen en belastingvrijstellingen voor interesten van toegestane leningen,
- tax shelter voor groeibedrijven: belastingvermindering voor het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks via crowdfundingplatform of ander financieringsvehikel, van aandelen,
- private privaks: belastingvermindering voor geleden minderwaarden n.a.v. de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen,
- de Vlaamse win-winlening,

 

Sprekers

Pieter Debbaut -

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.