Strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven fundamentele gewijzigd !!

Strafrechter in de toekomst ook fiscale rechter.
De wet van 05/05/2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken (B.S. 24/05/2019) wijzigt fundamenteel de aanpak van de strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven.
Tijdens dit online kennisatelier gaan wij dieper in op de nieuwe integratie van het administratieve luik in de strafprocedure en de aanrekening van de door de fiscale administratie opgelegde sancties bij het bepalen van de strafmaat.
 
Welke fiscaal strafrechtelijke misdrijven en sancties ?

- Invloed van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake het non bis in idem beginsel.
- Toelichting van het integratieprincipe en aanrekeningsprincipe
- Tussenkomst van de strafrechter bij het bepalen van de verschuldigde belasting
- Verfijning zogenaamde una via overleg tussen Openbaar Ministerie en de fiscale administratie.
- Invulling van het begrip ernstige fiscale fraude.
- Het  verplicht karakter van de melding door fiscale ambtenaren bij het Openbaar Ministerie
- Wijziging inzake de verbeurdverklaring en derdenbeslag
- Wijziging inzake de burgerlijke partijstelling van de fiscale administratie
- De wijzigingen met betrekking tot de minnelijke schikking in strafzaken

Sprekers

Dave van Moppes - Tuerlinckx Tax Lawyers

Kristof Brys - Tuerlinckx Tax Lawyers

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.