Check-up BTW 2020 – Gestructureerde check-up van uw BTW-kennis !

Check-up BTW 2019, noodzakelijk voor elke professional !
Deze Check-up BTW 2020 geeft u in 3 voormiddagen een noodzakelijkeall-roundopfrissing van uw BTW kennis.
Gestructureerd, praktijkgericht, duidelijk en direct toepasbaar, met voorbeelden en oefeningen.

All-round praktijkgerichte opfrissing BTW !
- structureel inzicht en principes van btw
- soorten btw-plichtigen en hun verplichtingen
- belastbare handelingen, leveringen van goederen en diensten en de plaats van levering
- maatstaf van heffing & toepasselijke tarief,
- het recht op aftrek
- de doorrekening van kosten inzake btw
- de administratieve btw-verplichtingen en formaliteiten: facturering, boekhouding, bij te houden registers
- principes en aandachtspunten bij intracommunautaire verwervingen, in-en uitvoer, vrijstellingen
- correcte toepassing en impact actuele thema’s.

Gestructureerde context voor oplossing van concrete vragen !
De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt in uw dossiers
- Wat zijn de gevolgen van het type btw-plichtige: volledig, gemengd en gedeeltelijk btw-plichtigen ?
Waarom is het onderscheid tussen "leveringen" en "diensten" belangrijk en wat zijn de concrete gevolgen voor de btw-plichtige ?
Wanneer ontstaat het recht op btw-vrijstelling en wat zijn de gevolgen, hoe toepassen ?
- Hoe de plaats van dienst bepalen en wat zijn de gevolgen voor het voldoen van de btw?
- Wanneer zijn intracommunautaire levering en invoer vrijgesteld ?  Waar moet u in het bijzonder aandachtig voor zijn ?
- Wanneer kunt u de BTW-heffing verleggen naar de mede-contractant ?
- Welke aandachtspunten respecteren bij verlegging ?
- Wat zijn de vereisten voor de aftrekbaarheid van btw op inkomende facturen?
Wanneer is volgens de btw uw factuur correct ?  Hoe zwaar zijn de gevolgen bij fouten ?
-  BTW op kosten; aftrekbaar, niet of beperkt aftrekbaar ?
-  Wat zijn de meest gemaakte fouten bij de doorrekening van kosten?
-  Wanneer moet een btw-aangifte en wanneer kiezen voor een maandelijks of een kwartaal aangifte ?

Sprekers

Rob Van den Plas - VAT Square

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 9,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor deze Check-up bedraagt € 545 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.