Check-up Venb 2020 – uw kennis VenB gestructureerd updaten in 3 namiddagen !

Check-up VenB 2020, noodzakelijk voor elke professional !
Door de herhaaldelijke hervormingen, aanpassingen, nieuwe interpretaties, … is het bijna onmogelijk om met een gerust gemoed uw werk correct te doen.
Deze Check-up VenB 2020 geeft u in 3 namiddagen een noodzakelijke opfrissing van uw kennis vennootschapsbelasting. 
Gestructureerd, praktijkgericht, duidelijk en direct toepasbaar, met voorbeelden en oefeningen.

Gestructureerde, praktijkgerichte opfrissing VenB !
- gestructureerde opfrissing VenB op basis van de voornaamste knelpunten
- voorbereiding van de jaarrekening
- actuele efficiënte optimalisaties

Round-up van de belangrijkste knelpunten VenB 2020 !
De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt in uw dossiers, zoals:
- Wanneer best het verlaagde tarief vennootschapsbelasting toepassen ?
- Welke motieven kunnen spelen om niet voor het verlaagde tarief te kiezen ?
- Hoe de nieuwe fiscale aftrekbewerkingen correct toepassen ?
- Welke kosten zijn aftrekbaar en welke niet en wat zijn de voorwaarden van aftrek ?
- Hoe nu autokosten, restaurantkosten, receptiekosten, relatiegeschenken, kledijkosten, enz correct verwerken ?
-  Hoe de nieuwe regeling verworpen uitgaven toepassen ?
- Wanneer worden uitgaven verworpen en wat zijn de gevolgen ?
-  De aangepaste regels van de Rekening Courant en welke interesten worden nog aanvaard en hoe de interest bepalen ?
-  Welke fiscale fiches opmaken, wanneer opmaken en welke gevolgen indien geen fiches worden gemaakt of verkeerd worden gemaakt ?
- Hoe forfaitaire onkostenvergoedingen correct toepassen ?
-  Hoe de sociale voordelen met een gunstig fiscaal regime correct toepassen ?
-  Welke mogelijkheden tot pensioenopbouw binnen de vennootschap?
- Hoe de 80% regel correct toepassen ?
- Hoe worden meerwaarden belast ? Wanneer gespreide taxatie van meerwaarden ?
-  Wanneer is de meerwaarde bij de verkoop van aandelen belastingvrij ?
-  Hoe best omgaan met tax shelter ? Wanneer nog interessant en welke elementen in overweging nemen ? 
-  Hoe optimaal werken met de liquidatiereserve ?
-  Kan een belasting vriendelijke kapitaalvermindering nog ?
-  Wanneer is een inkoop van eigen aandelen nog aan te raden?
-  Wanneer kiezen voor notionele interestaftrek of voor investeringsaftrek?
-  Wanneer is er nog sprake van een aanslag geheime commissielonen en wat zijn de gevolgen ?
-  Welke voorheffingen zijn verrekenbaar en onder welke voorwaarden?
-  Wat is de beste planning van de voorafbetalingen ?

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 9,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor deze Check-up bedraagt € 545 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.