Dividenduitkering en de correcte roerende voorheffing. Wie kan nog volgen ?!

Structurele antwoorden op problemen bij uitkering dividend.
Deze webcast geeft u een structureel overzicht van alle problemen waarmee we te maken krijgen bij een uitkering van een dividend.
- Wat mag uitgekeerd worden ?
- Hoe mag er uitgekeerd worden ?
- Welke aangiften en administratieve verplichtingen te respecteren ?

Hoe roerende voorheffing bepalen per type dividend ?
- Hoeveel kost een dividenduitkering aan roerende voorheffing ?
- Kan dit minder, de voorwaarden en valkuilen !
- VVPRbis-dividenden: altijd 15 % RV ? En vanaf wanneer ? Mag het ook wat vroeger ?
- VVPRter of de zogenaamde liquidatiereserve: kan dit ELK jaar aan 13,64 % ? En hoe organiseer ik zo iets ? En mag dit wel ?
- Kapitaalverminderingen sedert 1 januari 2018 quasi altijd deels een dividenduitkering mét roerende voorheffing… Hoe correct berekenen én het u zelf zo makkelijk mogen maken, ook in de toekomst;
- Een liquidatiereserve moet 5 jaar onaantastbaar blijven, maar wanneer ik ze uitkeer in het 6de jaar moet ik dit toch boeken op het einde van het 5de boekjaar: hoe dit probleem oplossen?
- Welke dividenden ‘netto’ uitkeren door de hervorming van de VenB ?
- Mijn vennootschap vereffenen en uitkeren aan 9,09 %: kan dit ? Kan dit ook voor winsten gerealiseerd na het in vereffening stellen ?
- Kan de verkoop van een onroerend goed aan de aandeelhouders bij een vereffening fiscaal voordeliger zijn dan de toekenning ervan als liquidatiebonus?
- Hoe neem ik dit alles op in mijn fiscale aangifte ?
- Hoe bij een vereffening: hoe moet ik mijn aangifte in de RV invullen ? Wat neem ik op in mijn aangifte 275A (opgave liquidatiereserves) ?
 - Waarom verkiezen sommige belastingplichtigen de VVPRbis-regeling boven de liquidatiereserve ?
- Kan de hervorming van het vennootschapsrecht ons hier een handje helpen?

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.