Eindelijk de eerste uitkering liquidatiereserve tegen finaal 13.64 % ! Correcte toepassing, topprioriteit fiscus !!!

Correcte toepassing liquidatiereserve: topprioriteit van de fiscus !
Vanaf 1 januari 2020 kunnen wij voor het eerst een dividend in de vorm van een liquidatiereserve uitkeren, met een  inhouding van  slechts 13,64 %.
Maar hiervoor moet u wel volledig in orde zijn en alle regels van het spel (en er zijn er nogal wat) hebben gerespecteerd. Bovendien heeft de fiscus in zijn actielijst al meegegeven dat het nazien van de correcte werkwijze bij de liquidatiereserve hun nummer 1 prioriteit is tijdens het huidige werkjaar, een reden te meer om al voorbereid te zijn.
Veel regels, zorg dat u die correct toepast !!
Om m.a.w. te voorkomen dat er u een koude douche staat te wachten waarbij u bijvoorbeeld in plaats van 5 % roerende voorheffing, 30 % moet betalen of zelfs 35,71 % bovenop de 5 % of een totale heffing van 40,71 %, loont het zeker de moeite alles nog eens goed te controleren ?!!
Naast fiscale bepalingen ook bepalingen nieuw vennootschapsrecht !
Maar naast de fiscale bepalingen worden we bij deze eerste uitkering ook geconfronteerd met de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht die ondertussen op 1 januari 2020  in werking  zijn getreden !! 
Hou ook rekening met de Vlaamse Codex Fiscaliteit !
En of dit allemaal nog niet genoeg is, kan het zijn dat de VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit) er voor zorgt dat u nog géén liquidatiereserve mag uitkeren, hou er ook hier rekening mee!
Liquidatie-uitkeringen gebonden aan strikte wettelijke verplichtingen: bereid u degelijk voor !
Samengevat betekent dit dat u bij die  liquidatie-uitkeringen  met een pak wettelijke verplichtingen  moet volgen !
Conclusie: de voordelige uitkering van de liquidatiereserve kan alleen na een grondige analyse van elk dossier !  We helpen u dan ook met een overzicht van alle punten die u best in beschouwing neemt.
 

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
18/08/2020
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

18/08/2020 09:00 - 12:30