De innovatieaftrek, fiscaal aantrekkelijk instrument !

Hoe innovatieaftrek toepassen in de praktijk ?
De bedoeling van de innovatieaftrek is vermijden dat bedrijfswinsten uit intellectuele eigendom verdwijnen of kunstmatig worden verplaatst met het oog op fiscale optimalisatie.
- Wat zijn de verplichtingen om van die de nieuwe aftrek te genieten ?
- Op welke inkomsten is de nieuwe aftrek van toepassing?
- Wordt de innovatieaftrek berekend op de bruto- of netto-inkomsten?
- Wanneer is het mogelijk een deel van de winst vrij te stellen?
- Wanneer is er sprake van een tijdelijke vrijstelling? Op welk ogenblik wordt de vrijstelling definitief?
- Hoeveel bedraagt het percentage van de aftrek?
- Wat met ontvangen schadevergoedingen wegens schending van het intellectuele eigendomsrecht?
- Wat met de bedragen verkregen bij de vervreemding van een intellectueel eigendomsrecht?
- Wat met de aftrek in het kader van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen?
- Kunt u de niet-gebruikte aftrek overdragen naar een volgend jaar?
- Kunt u innovatie-aftrek combineren met de investeringsaftrek voor hetzelfde intellectueel eigendomsrecht ?
- Wat is de zogenaamde Nexus-breuk en hoe wordt deze berekend? Wat zijn de implicaties van deze toevoeging?

 

Sprekers

Roel Van Hemelen - KennisAteliers

Datum
01/12/2020
09:30 - 11:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

01/12/2020 09:30 - 11:30