Successieplanning bedrijfsleiders : een praktische benadering vererving vennootschap.

Specifieke, doordachte  successieplanning noodzakelijk !
Successieplanning voor bedrijfsleiders vraagt een specifieke benadering. Naast het privé vermogen (beleggingen, vastgoed), hebben bedrijfsleiders ook een  vennootschap of meerdere zie bijvoorbeeld een holding of een patrimoniumvennootschap. Die vennootschappen vormen dikwijls een belangrijk deel van het totale vermogen, waardoor een specifieke successieplanning noodzakelijk is.

Specifieke vragen en oplossingen voor optimale successieplanning bedrijfsleider en vennootschap .
Op basis van concrete praktijkgevallen worden essentiële vragen gesteld en oplossingen en mogelijkheden voor een optimale successieplanning voor de overdracht van de vennootschap(pen) van de bedrijfsleider.
- Is de normale wettelijke devolutie met vruchtgebruik en naakte eigendom,  een goede regeling voor aandelen van vennootschappen? Waarom dit aanpassen en hoe ?
- Wanneer is de gunstregeling inzake erf en schenkbelasting voor familiebedrijven van toepassing ? Is die regeling altijd fiscaal gunstig ?
- Hoe best op voorhand de groepsstructuur fiscaal te optimaliseren ?
- Gevolgen van schenking van de exploitatievennootschap aan alle kinderen samen.  Wat indien de schenking beperkt wordt tot de actieve kinderen ?
- Alternatief is de verkoop van de vennootschap aan de kinderen die erin actief zijn. Hoe concreet aanpakken ? Wat zijn de gevolgen voor de andere erfgenamen ?
- Biedt de nieuwe vennootschapswetgeving nog andere oplossingen?

Sprekers

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs