Successieplanning bedrijfsleiders : een praktische benadering vererving vennootschap.

Specifieke, doordachte  successieplanning noodzakelijk !
Successieplanning voor bedrijfsleiders vraagt een specifieke benadering. Naast het privé vermogen (beleggingen, vastgoed), hebben bedrijfsleiders ook een  vennootschap of meerdere zie bijvoorbeeld een holding of een patrimoniumvennootschap. Die vennootschappen vormen dikwijls een belangrijk deel van het totale vermogen, waardoor een specifieke successieplanning noodzakelijk is.

Specifieke vragen en oplossingen voor optimale successieplanning bedrijfsleider en vennootschap .
Op basis van concrete praktijkgevallen worden essentiële vragen gesteld en oplossingen en mogelijkheden voor een optimale successieplanning voor de overdracht van de vennootschap(pen) van de bedrijfsleider.
- Is de normale wettelijke devolutie met vruchtgebruik en naakte eigendom,  een goede regeling voor aandelen van vennootschappen? Waarom dit aanpassen en hoe ?
- Wanneer is de gunstregeling inzake erf en schenkbelasting voor familiebedrijven van toepassing ? Is die regeling altijd fiscaal gunstig ?
- Hoe best op voorhand de groepsstructuur fiscaal te optimaliseren ?
- Gevolgen van schenking van de exploitatievennootschap aan alle kinderen samen.  Wat indien de schenking beperkt wordt tot de actieve kinderen ?
- Alternatief is de verkoop van de vennootschap aan de kinderen die erin actief zijn. Hoe concreet aanpakken ? Wat zijn de gevolgen voor de andere erfgenamen ?
- Biedt de nieuwe vennootschapswetgeving nog andere oplossingen?

Sprekers

Jean-Philippe Bonte - ING private banking

Datum
04/02/2020
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

04/02/2020 09:00 - 12:30