De uitkeringstest: hoe concreet aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen ?

Door het nieuwe vennootschapsrecht worden de uitkeringen van het vermogen aan de aandeelhouders en tantièmes, onderworpen aan een dubbele uitkeringstest: een balanstest en een liquiditeitstest.
De balanstest houdt in dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
De liquiditeitstest stelt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven voor een periode van minstens 12 maanden, haar schulden te voldoen.
Deze liquiditeitstest voegt bijgevolg een belangrijke dimensie toe aan de vraag of er een uitkeerbaar vermogen is.  Om aansprakelijkheden te vermijden is een correcte en volledige berekening dus essentieel.
Deze sessie geeft u praktische tips om de uitkeringstest concreet uit te voeren.

Sprekers

Patrick Huybrechts - Parmentier bedrijfsrevisoren

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.