Grondige opleiding Vennootschapsbelasting.

De VenB na de hervormingen !
Deze 3-daagse grondige praktijkcursus geeft u een inzicht in de praktijk van de vennootschapsbelasting en de techniek van de aangifte.
Met concrete voorbeelden leert u hoe de vennootschapsbelasting optimaal te begrijpen en toe te passen.
Wij vertrekken van het boekhoudkundig resultaat en leiden stapsgewijs het fiscale resultaat af.
Ook de berekeningswijze van de vennootschapsbelasting (voorafbetalingen, belastingkredieten, ...) komt aan bod.

Grondige praktijkcursus, wat u in de praktijk nodig heeft
Volgende onderwerpen komen zeker aan bod tijdens de opleiding:
- Fiscale behandeling van het maatschappelijke kapitaal en de reserves van een vennootschap
- De fiscale afschrijvingsregels?
- Fiscale behandeling van meerwaarden
- De investeringsreserve
- Aftrek van beroepskosten
- De verschillende soorten dividenden
- De extracomptabele aftrekken: de afrek DBI (definitief belast inkomen), notionele interestaftrek, aftrek fiscale verliezen, …
- Berekening van de vennootschapsbelasting: verrekening van gedane vooraf betalingen, voorheffingen, …
- Fiscale stimuli: investeringen in onderzoek en ontwikkeling, aanwerving bijkomend personeel, ...?

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
30/11/2020
09:00 - 17:00
07/12/2020
09:00 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 21,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

Deelnameprijs bedraagt € 998 (excl. BTW). Voor bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 948 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen)kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden de correcte subsidieerbare bedragen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.