Hoe inbreng handelsfonds/éénmanszaak in vennootschap optimaliseren na de hervormingen VenB en het vennootschapsrecht ?!

Concrete aandachtspunten uit de praktijk.
Is een vennootschap interessanter dan verder te werken als zelfstandige, ook na de hervormingen ?
Hoe en op welke wijze kan de éénmanszaak dan ingebracht worden in de vennootschap ?
De inbreng van een bestaande activiteit in een vennootschap is complexer en delicater dan vaak gedacht, met de nodige problemen achteraf
Enige voorzichtigheid is geboden. 
Dit kennisatelier geeft u een handleiding voor de belangrijke acties die u moet kennen en toepassen om een inbreng succesvol af te ronden.

Hoe inbreng succesvol uitvoeren, wat u moet kennen en toepassen !
- Wat kan het voorwerp uitmaken van een inbreng ? 
- Wat met het cliënteel van een arts die tot een groter geheel behoort (gezamelijke praktijk, ziekenhuis, …) ?
- Op welke wijze kan de overdracht tot stand gebracht worden ?
-  Is er een verschil tussen een eenvoudige verkoop of een inbreng in kapitaal ?  Zijn er fiscale gevolgen ?
- Tegen welke waarde moeten/kunnen activa en passiva ingebracht worden ?
- Is een retroactieve oprichting/inbreng mogelijk ?
- Hoe werkt in de praktijk een vergoeding die bestaat uit een percentage op de omzet van de volgende jaren?
- Is het mogelijk om het klantenbestand te verhuren in plaats van in te brengen ?
- Welke fiscale principes gelden ingeval van gerealiseerde meerwaarden in de personenbelasting ?
- Kan de overdracht altijd genieten van het vrijstellingsregime van BTW in toepassing van art 11 W.BTW ?
- De overdracht omvat ook een onroerend goed.  Wat is het stelsel van de registratierechten ?
- Aandachtspunten voor de vennootschap na de inbreng is doorgevoerd ? 
- Wat met een uitgestelde betaling
- Gelden de principes van het belangenconflict ?

 

Sprekers

Patrick Huybrechts - Parmentier bedrijfsrevisoren

Datum
23/09/2020
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

23/09/2020 09:00 - 12:30