Wat nu doen met uw vennootschap na het nieuwe vennootschapsrecht ? Nu aanpassen of niet, wat aanpassen, gevolgen, aandachtspunten, …!!

 

Belangrijke aandachtspunten bij opt-in en zonder !
Vanaf 1 januari 2020 vallen alle vennootschappen onder het nieuwe vennootschapsrecht, of je nu voor de opt-in hebt gekozen of niet.
Toch moeten de vennootschappen die nog geen statutenwijziging hebben gedaan enkele belangrijke aandachtspunten in het oog houden.

Welke boekhoudkundige, vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten nu anders zijn dan vroeger ?
Tijdens deze sessie bekijken we op een zeer praktische en transparante wijze welke boekhoudkundige aanpassingen de vennootschappen moeten doen vanaf 1 januari 2020 (of vanaf opt-in), welke boekhoudkundige, vennootschapsrechtelijke of fiscale aspecten nu anders zijn dan vroeger ?  Hoe we nu dividenden mogen en/of kunnen uitkeren en vooral, wat moeten we met ons kapitaal doen?

Welke bepalingen in statuten en effect op boekhouding en/of fiscaliteit
We bekijken ook een aantal mogelijke bepalingen die in de statuten kunnen voorzien worden bij omzetting, die mogelijks een effect hebben op de boekhouding en/of fiscaliteit.
- ASAP omzetten, of wachten tot in de loop van 2023: wat zijn de gevolgen?
- Laten we onze inbreng onbeschikbaar of maken we de inbreng beschikbaar?
- Effect van beschikbare of onbeschikbare inbreng op de uitkeringen van dividenden/liquidatiereserve ?
- Effecten van beschikbare of onbeschikbare inbreng op het verkrijgen van financiering
- Kunnen we met enkele eenvoudige wijzigingen onder de VVPRbis vallen?
- Hoe kunnen we onze stemrechten vergroten?

Sprekers

Roel Van Hemelen - TaxQuest

Datum
06/08/2020
09:30 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

06/08/2020 09:30 - 12:30