Vruchtgebruik: nog zinvol 4 jaar na de 'rule of thump' ?  Hoe anticiperen ?! Alternatieven ?

Nieuwe gerichte controles fiscus !
Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd.  Zowel de vruchtgebruikconstructies vennootschap/zaakvoerder als in kader van successieplanning komen meer en meer onder druk te staan. 
De aanvalspistes vandaag zijn:
 - het in vraagstellen van de waardering, en
– de kosten van verbeteringen en verbouwingen.

Antwoord op problemen, betwistingen waardering !
- Welke waarderingsmethode wordt gebruikt bij de waardering van het vruchtgebruik ?  De klassieke formule Ruysseveldt of de formule van de DVB ?
- Zijn er andere waarderingsformules mogelijk ?
- Hoe kijkt de fiscus naar de waardering en welke formule gebruikt de administratie ?
- Hoe kan de verdeelsleutel bepaald worden indien de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker beslissen samen te (ver)bouwen?
- Hoe kan de verkoopprijs verdeeld worden tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker wanneer ze samen beslissen te verkopen?
- Hoe kan de vergoeding bepaald worden die de blote eigenaar op het einde van het vruchtgebruik verschuldigd is aan de vruchtgebruiker, voor de door deze laatste uitgevoerde werken?

Aftrek van kosten voor onderhoud en herstellingen, verbeteringen en andere verbouwingen.
- Renovatiewerken of verbouwingen ? Wie draagt de kosten ?
- Abnormale of goedgunstige voordelen of VVA ?
- Welke invloed hebben verbouwingswerken op de waardering ?
- Wat zijn verbouwingswerken ?
- Welke vergoeding moet betaald worden op het einde ?
- Wat bij verkoop blote eigendom aan de vruchtgebruiker ?
- VAA indien de grondeigenaar een natuurlijk persoon is ?
- Hoe moet het voordeel gewaardeerd worden ?

Sprekers

Philippe Salens - EY Tax Consultants

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 0,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.