Belangrijke Vlaamse belastinghervorming ! De concrete impact van de fiscale bepalingen van het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024

Afschaffing woonbonus en verlaging registratierechten !
In de woonfiscaliteit wordt het fiscaal voordeel van ‘het hebben’ van een woning verschoven naar ‘het verwerven’ van een woning.
De afschaffing en het uitdoven van de (geïntegreerde) woonbonus werd dan ook reeds aangekondigd. Op een aantal vragen werd door VLABEL reeds een antwoord geformuleerd via een FAQ.
Anderzijds worden de registratierechten voor de aankoop van een enige, eigen woning verlaagd van 7% naar 6% (en ev. naar 5%).
Tijdens deze sessie analyseren en vergelijken wij  de bestaande gewestelijke (geïntegreerde woonbonus) en federale (langetermijnsparen en intrestaftrek) regelingen en worden de door Vlabel ingenomen standpunten m.b.t. herfinancieren, heropname, verlengen looptijd, pandwissel … doorgelicht.

Aanpassingen belastingverminderingen !
Om werken nog meer te belonen, wordt de Vlaamse jobbonus of jobkorting (opnieuw) ingevoerd. Het systeem van dienstencheques blijft behouden, maar het fiscaal voordeel wordt beperkt. Aan de andere Vlaamse belastingverminderingen (voor uitgaven in het kader van het wijkwerken en voor uitgaven m.b.t. beschermd onroerend erfgoed) wordt niet geraakt. Het fiscaal regime van de winwinlening blijft ongewijzigd behouden. 

Gevolgen voor BIV en de verkeersbelasting
Vlaanderen zal in de verkeersfiscaliteit vanaf 2021 gebruik maken van de nieuwe Europese methode (WLTP) om de CO2-uitstoot te bepalen. Dit zal gevolgen hebben voor de BIV en de verkeersbelasting.

Belangrijke aanpassingen registratiebelasting en schenkingen.
Ook op het vlak van de erf- en registratiebelasting worden wijzigingen aangekondigd. Voor niet-geregistreerde schenkingen zal de zgn. ‘verdachte periode’ van 3 jaar worden verlengd naar 4 jaar. Een nieuwe regeling voor een vriendenerfenis staat in de steigers. Een bepaald deel van de erfenis zal kunnen toegewezen worden aan een verwante of niet-verwante persoon of ‘best friend’, waarop de voordelige tarieven in rechte lijn (i.p.v. de hogere tarieven in zijlijn) van toepassing zijn. De regeling rond duo-legaten wordt (vanaf 2020) stopgezet. Voor schenkingen aan goede doelen zou het gunsttarief (?) echter worden verlaagd.

Vrijstellingen onroerende voorheffing en beperking belastingkrediet
De vrijstelling van onroerende voorheffing voor investeringen in nieuw materiaal en outillage blijft behouden. Rechtspersonen genieten een vermindering van de onroerende voorheffing in de vorm van een belastingkrediet voor alle onroerende goederen. Het belastingkrediet zal vanaf aanslagjaar 2020 worden beperkt tot materieel en outillage.
 

Sprekers

Pieter Debbaut -

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.