Practicum De essentie van de vastgoedfiscaliteit op basis van de vragen in elk dossier !


Wat zijn de fiscale vragen bij aankoop vastgoed privé of via vennootschap?
Dit Practicum Vastgoedfiscaliteit geeft u in 2 namiddagen concrete antwoorden op de praktische fiscale vragen over vastgoed.   Vragen waarmee u in zowat elk dossier geconfronteerd wordt.
- Moet ik een onroerend goed kopen via de vennootschap of privé ?
- Het onroerend goed zit in de vennootschap, maar hoe haal ik het daar uit tegen de laagste kost ?
- Waarom privé kopen en hoe dit financieren ?
- Wat met gemengde aankopen via vruchtgebruik, opstal .. ?
- Hoe het onroerend goed fiscaal interessant doorgeven aan de kinderen/kleinkinderen, privé of via vennootschap ?
 
Voor-en nadelen aankoop via vennootschap.
Waarom vastgoed verwerven via een vennootschap ?  Werken wij dan best met de operationele vennootschap of via een specifieke patrimoniumvennootschap?
- Wat met de gezinswoning in de vennootschap ?
Voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap ?  Welke impact heeft de nieuwe anti-misbruikbepaling ?
- Wat zijn de mogelijkheden van een patrimoniumvennootschap anno 2019?
- Hoe financiert u de aankoop van vastgoed met een vennootschap?
- Hoeveel en welke vastgoedkosten kunt u aftrekken?
- B oa verhuur ik beter aan de zaakvoerder?  Hoe hoog moet de huur dan zijn?
- Wat zijn de fiscale gevolgen zoals de meerwaardeproblematiek?
- Optimaliseren van de inbreng van onroerend goed in de vennootschap
- Overdracht onroerend goed via overdracht van de patrimoniumvennootschap.
- Hoe kunt u een patrimoniumvennootschap zo goedkoop mogelijk beëindigen?
- Welke kosten gaan gepaard met de vereffening ?

Onroerend goed en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
- Waarom onroerend kopen via zakelijke rechten ?
- Wat met de continue aanval van de fiscus op vruchtgebruikconstructies ?  Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?
- Wat zijn de aandachtspunten in de discussies met de fiscale administratie?
- Wie staat in voor welke kosten en welke kosten zijn aftrekbaar van de kosten van het onroerend goed bij vruchtgebruik ?
- Hoe moeten deze tijdelijke zakelijke rechten gewaardeerd worden?
- Wat is een marktconforme eindvergoeding bij opstal en/of vruchtgebruik? Hoe kan ik deze markteconomisch laten vaststellen.
- Hoe gebeurt het vervreemden van blote eigendom uit een vennootschap? Wat zijn de fiscale gevolgen ? BTW herziening bij de vervreemding van een onroerend goed.

Fiscaal optimaliseren uitbreng van onroerend goed
- Hoe kunt u het onroerend goed naar u privé halen?
- Welke techniek voor uitbreng gebruiken en waarom:  koop-verkoop, kapitaalvermindering, vereffening, dividenduitkering in natura, enz.          
- Hoe wordt de meerwaarde vastgesteld bij vereffening?
- Gespreide taxatie meerwaarden.
- Wat is de impact van de registratierechten, BTW, etc.?
- Hoe zit het met de registratierechten bij de beëindiging van een onverdeeldheid, een vereffening of kapitaalvermindering?

Aandachtspunten bij privé aankoop onroerend goed.
-  Wat met verhuur van onroerend goed aan de eigen vennootschap?
-  Risico divers inkomen of beroepsinkomen?
- Wanneer is er sprake van een speculatief beheer bij meerdere aankopen en verkopen van onroerend goed?
- Wanneer bestaat het risico dat het inkomen uit vastgoed belast wordt als een beroepsinkomen?
- Welke richtlijnen bij  aankoop onroerend goed aankopen via de tweede of de derde pensioenpijler.

Concrete tips successieplanning onroerend goed.
- Wat zijn  de aandachtspunten met het oog op successie?
- Wat bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed tussen de ouders en hun kinderen?
- Waarom niet met tussenkomst van de vennootschap?  
- Wat zijn de optimalisatiemogelijkheden bij de vererving van de gezinswoning ?
- Hoe kan men het onroerend goed overdragen met behoud van de controle: Burgerlijke Maatschap, Private Stichting, Stichting Administratiekantoor, enz.

Sprekers

Roel Van Hemelen - TaxQuest

Datum
24/08/2020
13:30 - 16:30
31/08/2020
13:30 - 16:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 6,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor deze Check-up bedraagt € 365 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 330 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

24/08/2020 13:30 - 16:30
31/08/2020 13:30 - 16:30