Aangifte PB 2020, hoe optimaliseren en correct invullen ?! In 3 online sessies !

Aangifte PB 2020, hoe optimaliseren en correct invullen !
- Inleidend algemeen overzicht nieuwigheden/wijzigingen per vak aangifte PB aanslagjaar 2020
- Algemene wijzigingen PB (buiten de aangifte): tax shift, belastingtarieven, berekeningselementen, (nieuwe) belastingvrijstellingen …
- Gedetailleerde bespreking van vak XI:
- combinaties van 'oude' en 'nieuwe' woonbonussen en (gebonden) verzekeringen,
- combinaties van federale en gewestelijke regelingen,
- herfinancieringsleningen en wederopnames
- pandwissel of hypotheekoverdracht
- gebonden levensverzekeringen (optimalisatie via 2de en 3de pensioenpijler)
- cumul korf lange termijnsparen (niet gebonden levensverzekeringen) en woonbonus
- opportuniteit lange termijnsparen bij nieuwe leningen
- vooruitblik naar aanslagjaar 2021 en volgende op basis van de reeds gekende wijzigingen
- Faq’s
 

Sprekers

Pieter Debbaut -

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 6,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De deelnameprijs bedraagt € 375 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.