Is de maatschap nog steeds een (fiscaal) interessant vehikel ?

Is de maatschap fiscaal nog interessant bij successieplanning & vermogensplanning?
De maatschap is altijd al een interessant fiscaal vehikel geweest bij vermogensplanning.  Maar is dit vandaag nog zo ?
- Waarom een maatschap ?
- Wat heeft de nieuwe Wet vennootschappen en verenigingen nu concreet gewijzigd ?
- Is het fiscaal nog zinvol een maatschap op te richten of aan te houden ?
- Wat is de fiscale impact van het nieuwe WVV ?
- Hoe kijkt Vlabel naar het gebruik van een maatschap ?
- Wat zijn de, soms opmerkelijke, standpunten en voorafgaande beslissingen van Vlabel inzake registratie- en erfbelasting ?
- Do’s en dont’s bij de oprichting en werking van een maatschap ?
- Is een maatschap nog steeds een nuttig instrument inzake vermogensplanning?
- Wat zijn de aandachtspunten bij de opmaak van het maatschapscontract, welke tips & tricks?

Sprekers

Ellen Quintelier - CAZIMIR

Datum
17/08/2020
14:00 - 16:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

17/08/2020 14:00 - 16:00