Nieuw 'Goederenrecht' wijzigt toepassingen zakelijk gebruiksrechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal !

Wijzigingen aan vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
De nieuweGoederen’ wet heeft o.m. tot doel het stelsel van de zakelijke rechten, dat verspreid is over diverse delen van het Burgerlijk Wetboek en over bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek, te integreren en te moderniseren.
Belgisch Staatsblad van 17 maart ll., Wet van 4 februari 2020  houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd. 
Tijdens het seminarie gaan we in een eerste deel na welke wijzigingen werden aangebracht aan het vruchtgebruik, het recht van erfpacht en het recht van opstal.  

Kosten onderhoud, herstellingen en vergoeding eigenaar op einde recht !
In het tweede deel gaan we dieper in op de problematiek van het onderhoud en herstellen en van de vergoeding die de eigenaar op het einde van het recht moet betalen aan de titularis van het zakelijk recht voor de werken die deze laatste aan het onroerend goed heeft gedaan.
De besproken civielrechtelijke wijzigingen werden gekozen op basis van hun fiscale relevantie (inkomstenbelasting en registratierecht), die uiteraard uitgebreid zal worden toegelicht tijdens het seminarie.  

Fiscale impact nieuw goederenrecht op zakelijke gebruiksrechten.
- Wijzigingen
   -- Nieuwe wet en inwerkingtreding – quid bestaande structuren?
   -- Algemene bepalingen met fiscale relevantie
   -- Vruchtgebruik
   -- Erfpachtrecht
   -- Opstalrecht
- Onderhoud en herstelling

   -- Bestaande regeling en (fiscaal) jurisprudentiële invulling
   -- Nieuwe regeling
- Vergoeding voor werken gedaan door vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
   -- Bestaande regeling en (fiscaal) jurisprudentiële invulling
   -- Nieuwe regeling
 

Sprekers

Philippe Salens - EY Tax Consultants

Datum
04/09/2020
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

04/09/2020 09:00 - 12:30