EXCLUSIEF - Vervroegde verliesaftrek (zelfs nog naar aj 2019) en optimalisatie aangifte VenB 2020 !

Exclusief - Vervroegde verliesaftrek !
Een belangrijk extra onderwerp van deze update Venb 2020 zijn de meest recente Corona maatregelen inzake verliezen. 
Zo gaan wij dieper in op de vervroegde verliesaftrek in de VenB. Hierdoor kunnen bedrijven hun verliezen van 2020 overdragen naar 2019 (kan zelfs aj. 2019 zijn) en dus nu in de aangifte verwerken. Weliswaar heeft de wetgever een aantal strenge voorwaarden gesteld hierbij met al even strenge sancties. Het wordt alweer maar eens extra puzzelen om de meest voordelige keuze te maken.
Vervroegde verliesaftrek of aftrek groepsbijdrage ?
Alhoewel splinternieuw moeten belastingplichtigen al voor aj. 2020 de keuze maken of ze enerzijds willen werken met de – voor de eerste maal mogelijke – groepsbijdrage dan wel of ze hun keuze laten vallen op deze corona-verliesaftrek. Ook deze keuze analyseren wij beiden in functie van de meest optimale aangifte.


Optimalisatie aangifte VenB aj 2020 op basis rubrieken aangifte !
Wij gaan uiteraard ook dieper in op de verschillende  optimalisaties die mogelijk zijn en dit op basis van verschillende rubrieken van de aangifte VenB aj 2020 waarbij wij de belangrijkste onderdelen van elke rubriek bespreken
- eventuele keuzes om wel of niet af te schrijven;
- waarom zou ik géén gespreide taxatie toepassen;
- is het wel een voordeel om een tantième toe te kennen en wat zijn de voordelen hierbij;
- wil ik wel en wanneer wil ik géén dividend ? Kies ik voor VVPRbis of Liquidatiereserve en … kan ik dit eigenlijk wel ?;
- is mijn bezoldiging voldoende ?;
- hoe kan ik mijn belastbare voordelen van alle aard verminderen ?;
- is het waar dat ik heel wat goedkoper niet alleen maaltijdcheques, hospitalisatieverzekeringen maar ook restaurantkosten, receptiekosten, geschenken e.d. kan aangeven in mijn aangifte ?
- hoe kan ik wél mijn kosten voor een ‘tweede verblijf’ fiscaal in mindering brengen, zowel mét als zonder voordeel van alle aard, kan dit  ?;

Impact hervorming VenB op aangifte 2020 !
Uiteraard gaan we ook dieper in op de impact van de verschillende fases van de hervorming VenB en kijken we vooruit om hier nu al rekening te houden in onze aangifte vennootschapsbelasting aj. 2020.
Meer  specifiek bekijken we in hun betreffende fiscale rubriek, onder meer:
- afschaffing of beperking aftrek van sommige kosten, m.a.w. wat is nu niet meer fiscaal aftrekbaar ?
- daling tarief vennootschapsbelasting, optimaal gebruik hiervan maken is de boodschap;
-hoeveel interesten mag en kan ik toekennen aan mijn rekening-courant, en wat met een debet-stand .. hoeveel kost die en kan dit (een pak) minder ?
- Verplichte afschrijving pro rata temporis in jaar van investering
- Afschaffing stelsel degressieve afschrijvingen voor vennootschappen.

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.