Moeilijke en speciale boekingen, hoe correct verwerken ? Concrete antwoorden, direct toepasbaar.

Op basis van de dagelijkse ervaring, selecteerden wij die boekingen die in de dagelijkse praktijk dikwijls aanleiding geven tot fouten.
Op een schematische manier krijgt u een concreet antwoord hoe de boeking correct moet gebeuren.
1.         Kapitaalboekingen in het kader van omzetting statuten volgens nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2.         Hoe de fiscale consolidatie (de groepsbijdrage) verwerken ?
3.         Op welke rekeningen worden onroerende goederen geboekt?
4.         Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding?
5.         Wanneer en hoe de ruil van een onroerend goed boeken?
6.         Hoe wordt een tax shelter opgenomen in de boekhouding?
7.         Hoe wordt een waardevermindering op handelsvorderingen gedekt door een kredietverzekering correct opgenomen in de boekhouding?
8.         Hoe boek ik een kapitaalverhoging door: incorporatie van overgedragen winst, door incorporatie van reserves
9.         Hoe wordt een herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa geboekt?
10.         Hoe boeken we een onbeschikbare reserve bij inkoop van eigen aandelen?
11.         Hoe boek je het voorschot op de verdeling van het netto-actief?
12.       Hoe en wanneer boeken we een voorziening?
13.       Hoe verwerken we de aankoop van goederen verworven tegen betaling van een lijfrente?
14.       Hoe boeken we een bijkomende fiscale aanslag?
15.       Wanneer maken we gebruik van de overlopende rekening van het actief bij het boeken van een lening?
16.       Hoe wordt een roerende lease bij de leasingnemer geboekt?
17.       Wanneer en in welke mate dient de provisie vakantiegeld voor bedienden en arbeiders te worden teruggenomen?
18.       Hoe wordt onroerende leasing geboekt bij de leasingnemer?
19.       Hoe boeken we de btw in hoofde van de leden van de btw-eenheid?
20.       Wanneer boeken we op de overlopende rekeningen, gelet op de nieuwe bepalingen van de vennnootschapsfiscaliteit ?
21.       Hoe verwerken we de ontwikkeling van onze eigen website in onze boekhouding?
22.       Waar worden de kosten van een gehuurd pand geboekt?
23.       Hoe worden management fees en bestuurdersvergoedingen correct geboekt?
24.       Hoe en wanneer worden ontvangen dividenden geboekt?
25.       Hoe nemen we een sale and lease back correct op in onze boekhouding?
 

Sprekers

Patrick Huybrechts - Parmentier bedrijfsrevisoren

Datum
26/08/2020
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

26/08/2020 09:00 - 12:30