Vastgoed ter beschikking van bedrijfsleider. Hoe drama’s vermijden?

 Kosten onroerend goed aftrekbaar ? Het gevecht met de fiscus !
De kosten van een onroerend goed dat door de vennootschap aan haar bedrijfsleider wordt ter beschikking gesteld (hetzij als gezinswoning, hetzij als tweede verblijf) worden meestal verworpen als beroepskost door de belastingadministratie.  
 Ze wordt daarin dikwijls gevolgd door de fiscale rechtbanken en hoven.

Hoe risico’s  zo veel mogelijk vermijden ?
Teneinde de risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren, lijkt het ons van groot belang om van bij de start een duidelijke en goed gedocumenteerde keuze te maken tussen de twee mogelijkheden die een vennootschap heeft om een onroerend goed ter beschikking te stellen aan haar bedrijfsleider: m.n. de verhuur of als bezoldiging in natura.    Het is verder van groot belang de gevolgen van deze keuze consequent te (blijven) aanvaarden.

Hoe het best anticiperen ?
Tijdens het seminarie bespreken we de gevolgen van beide keuzes en bekijken we aan de hand van modellen hoe ze duidelijk en goed gedocumenteerd kunnen worden.   Uiteraard zal ook stilgestaan worden bij de recentste rechtspraak ter zake (o.m. ook bij de zogenaamde ‘meerwaardetheorie’). 

Sprekers

Philippe Salens - EY Tax Consultants

Datum
11/12/2020
10:00 - 12:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

11/12/2020 10:00 - 12:00