Interne procedures Anti-witwas – handleiding en formulieren

AWW zeer ingrijpend voor uw dagelijkse werking !
De anti-witwaswetgeving is één van de meeste ingrijpende wetgevingen voor uw kantoororganisatie en uw relatie met uw cliënt.
De AWW wetgeving verplicht u interne gedragslijnen en procedures op te stellen. U moet ook interne verantwoordelijken aanduiden en uw personeel permanent opleiden.

Handleiding interne procedures en formulieren - ITAA
Om u te helpen bij het opstellen en het uitvoeren van die gedragslijnen, procedures en interne controle, heeft het ITAA een AWW handleiding met beslissingsbomen en formulieren opgesteld.   

De praktijk van AWW en kantoororganisatie, relatie cliënt en risicobeoordeling.
Dit kennisatelier geeft u concrete antwoorden op basis van de Handleiding interne procedures en formulieren.
Kantoororganisatie
-- Welke functies moet u voorzien binnen uw kantoor ?
-- Welke medewerkers komen hiervoor in aanmerking ?
-- Wat zijn de specifieke taken van de AMLCO ?
-- Hoe stel ik een AWW handleiding op ?
--  Met welke aandachtspunten moet u rekening houden bij aanwerving van personeel ?
--  Welke opleiding moeten uw medewerkers krijgen ? Is dit voor iedereen dezelfde opleiding of is dit afhankelijk van de functie ?
Risicobeoordeling
-- Hoe een risicogeoriënteerde benadering in de praktijk organiseren ?
-- Welke benaderingen zijn mogelijk ?
-- Hoe een beslissingsboom opstellen
-- Hoe risico’s beoordelen ?
-- Zijn er specifieke verplichtingen bij het vaststellen van risico’s ?
Relatie met de cliënt
-- Wat zijn de cruciale aspecten van uw relatie met de cliënt ?
-- Welke documenten moet u bewaren ?
-- Hoe krijgen wij atypische verrichtingen onder controle ?
-- Wie heeft meldingsplicht ?  Ook de medewerkers ?
-- Wanneer moet u melden en weet de cliënt dat ? Wat  zijn de gevolgen ?
 

Sprekers

Bart Van Coile - Van Coile & Partners & Voorzitter IAB

Datum
26/08/2020
10:00 - 12:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

26/08/2020 10:00 - 12:00