De bouwstenen van de hervormde VenB !

Praktijkcursus VenB !
Deze praktijkcursus geeft u een inzicht in de toepassing van de vennootschapsbelasting.
 Met concrete voorbeelden leert u de VenB optimaal te begrijpen en concreet toe te passen.

Op basis van de essentiële bouwstenen.
- Belaste en vrijgestelde reserves
- Verworpen uitgaven
- Uitkeringen/dividenden
- Uiteenzetting van de winst, aftrekken van de winst, afzonderlijk belaste inkomsten, aangiften mbt boekjaren die gewijzigd zijn.

De essentie van de hervormde VenB.
In 4 sessies loodsen wij u door de belangrijkste bouwstenen van de hervormde VenB. Het programma omvat o.a. volgende onderwerpen:
-  Reserves en verworpen uitgaven
- Overzicht fasen hervorming VenB
- Artikel 15 W.Venn. (beoordeling grootte)
- Belastbare gereserveerde winst
- Vrijgestelde gereserveerde winst
- Uitgekeerde dividenden
- Aftrekbewerkingen (voornamelijk niet-belastbare bestanddelen, DBI, notionele interestaftrek, investeringsaftrek, groepsbijdrage)
- Voorafbetalingen
- Antimisbruikbepaling wijziging afsluitingsdatum boekjaar
 

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
24/08/2020
10:30 - 12:30
25/08/2020
10:30 - 12:30
27/08/2020
10:30 - 12:30
28/08/2020
10:30 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 8,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor deze Check-up bedraagt € 545 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

24/08/2020 10:30 - 12:30
25/08/2020 10:30 - 12:30
27/08/2020 10:30 - 12:30
28/08/2020 10:30 - 12:30