Aftrek kosten onroerend goed versus de fiscus ! Beroepskosten of aftrekbaar ?

Kosten onroerend geen beroepskosten volgens de fiscus !
De aftrek van kosten van onroerend goed in de vennootschap, blijft moeilijk voor de fiscus.  Of het nu om een vruchtgebruik of ander zakelijk recht gaat of om onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld.  De fiscus doet bijna altijd moeilijk over de aftrekbaarheid van de kosten.  De fiscale rechtbanken en hoven volgen de fiscus ook meer en meer in het verwerpen van die kosten als beroepskosten.

Hoe risico’s vermijden en anticiperen ?!
- Hoe de risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren ?
- Hoe een duidelijke en goed gedocumenteerde keuze maken: de verhuur of bezoldiging in natura?  
- Hoe moet de bezoldigingstheorie concreet  toegepast worden?
- Volstaat een voordeel van alle aard voor de fiscale aftrekbaarheid?
- Wat indien een markconforme huur betaald wordt ?
- Kan de fiscus zomaar kosten als onredelijk verwerpen?  Wanneer zijn kosten overdreven
- Wat met het argument dat het een investering is voor de vennootschap ?
 

Sprekers

Filip Mees - FMC en TeamAccount

Datum
15/12/2020
13:30 - 15:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

15/12/2020 13:30 - 15:30